Componenta specială de mobilitate (în continuare CSM) reprezintă un sprijin suplimentar oferit de UE pentru proiectele comune şi organice Erasmus+ „Consolidarea capacităţilor în învăţamântul superior”, în vederea finanţării mobilităţii internaţionale a studenţilor şi a personalului în scopuri de studiu, formare şi predare.

Proiectul PBLMD a primit un grant suplimentar pentru CSM care se ridică la 657.275,00 euro. Este planificat ca fondurile să fie utilizate pentru a finanţă pană la 90 de burse de mobilitate individuală pentru personal şi 180 pentru studenţi.

Instrucțiunile generice ale CSM  elaborate pentru selectarea participanţilor pot fi găsite aici:

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Regulation_on_mobility_ERASMUS_Plus_Eng_03.pdf

Criteriile de selecţie pot fi accesate la  http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/componenta-speciala-de-mobilitate/mobilitate-personal/

Fiecare partener de proiect este responsabil pentru procesul de selecție ale candidaţilor pentru mobilitate, respectând ghidului general de mobilitate şi următoarele criterii de incluziune convenite între parteneri:

  • Continuitate
  • Implicare
  • Durabilitate

Ca urmare a acestor criterii echipele de mobilitate de predare și învăţare vor fi formate din persoane care:

  • fac parte din echipele de Dezvoltare a Programelor de Studii și de Dezvoltare a Programelor de Formare Profesională;
  • au participat la activitățile de formare profesională realizate în cadrul proiectului PBLMD;
  • vor face parte din echipele de implementare a activităţilor de proiect.

Metodologia proiectului privind Benchmarking-ul este fundamentul și ghidul în toate activitățile de mobilitate. Înainte de realizarea mobilităţii fiecare participant va elabora o agendă, ţinând cont de obiectivele proiectului și dezvoltarea personală. După mobilitate fiecare participant trebuie să prezinte un raport privind reflecțiile personale de învățare / realizarea obiectivelor pe parcursul perioadei de mobilitate și să prezinte experiențele proprii colegilor din instituția sa.

Persoana de contact responsabilă pe mobilitate în cadrul proiectului PBLMD este Valentina Prițcan, coordonator instituțional al proeictului valentina.pritcan@gmail.com

ECHIPA USARB de implementare a proiectului 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability  (PBLMD), din cadrul programului european ERASMUS + a beneficiat de următoarele mobilități, realizate în baza acordurilor interinstituţionale semnate în cadrul PBLMD:  

Țara de destinație Universitatea gazdă Reprezentați USARB selectați pentru mobilitate Link-uri

Rapoarte de mobilitate

Danemarca Universitatea din Aalborg

www.en.aau.dk

14 -25 Noiembrie 2016

Valentina Prițcan, dr., conf. univ.;

Ina Odinokaia, dr., conf. univ.;

Eduard Boișteanu, dr. hab., conf. univ.;

Ion Dănoi, dr., lect. univ

Mobility to AAU BSc Software Team Reports

 

Marea Britanie Universitatea din Gloucester

www.glos.ac.uk

5 -16 Decembrie 2016

Veaceaslav  Pînzari, dr., conf. univ.;

Sergiu Boca, dr., lect. sup. univ.;

Daniela Pojar, asist. univ.;

Valentin Cazacu, dr., lect. univ.

Mobility to Uog BSc BusAdm Team Reports

 

Germania Universitatea din Siegen 

www.uni-siegen.de 

26 marie-8 aprilie 2017

Natalia Gașițoi, dr., conf. univ.;

Valentina Prițcan, dr., conf. univ.;

Daniela Pojar, asist. univ.

Mobility to USIEGEN Reports
Suedia Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm

www.kth.se

8-21 octombrie 2017

Natalia Gașițoi, dr., conf. univ.;

Valentina Prițcan, dr., conf. univ.;

Mariana Spatari, dr., lect. sup.