Ce este Erasmus+?

ERASMUS+ este programul Comisiei Europene dezvoltat în scopul susținerii educației și formării profesionale, tineretului și sportului. Obiectivele principale ale programului ERASMUS+ sunt dezvoltarea abilităților profesionale, creșterea oportunităților oferite tinerilor și stimularea performanței academice prin intermediul mobilităților internaționale.

„În 30 de ani de mobilitate prin programul Erasmus – astăzi Erasmus+ – s-au creat mii de rețele de încredere care le-au permis europenilor să studieze, să se formeze sau să facă voluntariat în străinătate. Aceștia pot acum să traverseze liber frontierele și să se familiarizeze cu alte puncte de vedere și perspective, să facă schimb de idei și de experiență, să împărtășească valori și să demareze proiecte comune. Orizonturi mai largi, o înțelegere comună mai bună și mai multe competențe și posibilități – iată elementele care definesc generația Erasmus+.”

Sursa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/spotlight-erasmus-worldwide_ro

 

Cum funcționează?

Pe baza parteneriatelor încheiate, în prealabil, între universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți și cele din Uniunea Europeană. Lista parteneriatelor disponibile poate fi găsită la Departamentul Relații Internaționale. La moment USARB se bucură de o colaborare fructuoasă cu peste 30 de instituții de învățământ superior din UE. Acestea reprezintă potențiale universități gazdă atât pentru studenții cât și profesorii USARB.

 

Cum se aplică?

Fiecare acord interinstituțional este diferit. Procedura, lista de acte necesare pentru dosar și termenul limită pot să difere în dependență de universitatea gazdă. Informații necesare la acest subiect le găsiți la Departamentul Relații Internaționale dar și în conținutul avizului de mobilitate plasat pe pagina departamentului: http://international.usarb.md/

 

 

Cine poate beneficia?

Studenții înscriși la USARB, indiferent de ciclul de studii: Licență, Master sau Doctorat, dar care au finalizat cu succes cel puțin două semestre de studii.

Cadrele didactice și nedidactice USARB care sunt interesate de o bursa de predare sau de formare profesională.

 

Mobilitate de scurtă durată (Licență, Master, Doctorat)

 În cadrul programului Erasmus+ studenții USARB pot efectua oricare dintre activitățile descrise mai jos sau o combinație a acestora:

  • perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră;
  • un stagiu (perioadă de practică) în străinătate, într-o întreprindere sau în orice alt loc de muncă relevant, aprobat de comun acord cu instituția de învățământ superior parteneră.

Cât durează?

 Mobilitățile de studii pot fi acordate pentru perioade cuprinse între 3 luni și 12 luni. Un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus+, de studii sau de practică, dar cumulate, perioadele respective nu pot depăși 12 luni pe ciclu de studii.

Pentru stagiile de practică durata mobilității este de la 2 la 12 luni.

Care este valoarea bursei?

 Valoarea bursei se cuprinde între 800 și 900 de Euro, în funcție de costul de trai din țara gazdă. Vezi tabelul de mai jos:

La fel, fiecare participant primește și o contribuție unică de deplasare, în funcție de distanța dintre instituția de plecare și cea de destinație. Vezi tabelul de mai jos:

Distanțe parcurse Sumă
Între 10 și 99 KM: 20 EUR per participant
Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant
Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant
Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant
Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant
Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant
8 000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant

Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro).

Mobilitate STA/STT (staff academic)

Programul Erasmus+ oferă cadrelor didactice și personalului nedidactic din USARB posibilități de predare și oportunități de formare profesională prin intermediul proiectelor de Mobilitate Internațională de Credite.

  • perioade de predare (STA): această activitate permite cadrelor didactice USARB să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate.
  • perioade de formare (STT): această activitate susține dezvoltarea profesională a personalului didactic și nedidactic din USARB, precum și dezvoltarea instituțiilor implicate. Poate îmbrăca forma unor evenimente educaționale peste hotare (cu excepția conferințelor) și a urmăririi profesionale la locul de muncă/a perioadelor de observare/a instruirii la o instituție de învățământ superior parteneră sau la o altă organizație relevantă din străinătate.

 

Cât durează?

Mobilitate STA/STT poate avea o durată de la 5 zile până la 2 luni. În cazul mobilităților de predare, activitatea didactică trebuie să conțină minimum 8 ore de predare pe săptămână.

Există posibilitatea de combinare a activităților de predare și de formare.

Care este valoarea bursei?

Pe lângă contribuția unică de deplasare(vezi tabelul de mai sus), personalul academic primește între 180 și 140 de Euro pe zi, în funcție de costul de trai din țara gazdă.

Țara gazdă Sumă
Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Regatul Unit, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein 180
Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia 160
Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia 140

 

Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 1

Documente necesare pentru aplicarea la

mobilități internaționale de credit/mobilitatea persoanelor în scop educaţional

Mobilităţi Erasmus+ Outgoing și Incoming

1.    

Contractul de Studii (Learning agreement for studies)

2. 

Contractul de Plasament (Learning agreement for traineeship)

3.

Acord de mobilitate de predare (Mobility Agreement for Teaching)
  Acord de mobilitate de formare (Mobility Agreement for Training)

 

Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 1

Documente necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor mobilități internaționale de credit/mobilitatea persoanelor în scop educaţional

Mobilităţi Erasmus+ Outgoing și Incoming

1.

Grilă de echivalare

2.

Cerere de recunoaştere şi echivalare a studiilor efectuate în cadrul programului ERASMUS+

3.

Adeverinţă de recunoaştere şi echivalare a studiilor efectuate în cadrul programului ERASMUS+