Proiectul 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability  (PBLMD), din cadrul programului european ERASMUS +are ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior din Republica Moldova, sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate. PBLMD este un proiect de consolidare a capacităților, care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din Republica Moldova în conformitate cu principiile procesului Bologna.

Proiectul a apărut din necesitatea de a aborda problema diminuării competitivității și scăderii nivelului de angajare a studenților din Republica Moldova, precum și din necesitatea punerii în aplicare a inițiativelor ce vizează studenții dezavantajați. Proiectul a fost, de asemenea, susínut de rezultatele proiectului structural finanțat în cadrul proiectului Tempus „Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova” (EUniAM), și anume:

 • Necesitatea predării bazate pe cercetare;
 • Necesitatea unor noi metodologii de predare;
 • Necesitatea calității sporite a predării în învățămîntul superior;
 • Necesitatea prezentării la nivel internațional a universităților;
 • Necesitatea cooperării cu industria.

PBLMD intenționează să abordeze aceste necesități prin introducerea metodologiilor și metodelor de predare noi, inovatoare (pentru universitățile din Moldova), cum ar fi învățarea bazată pe probleme (PBL), învățarea bazată pe întrebări (EBL) și simulări, precum și re-organizarea a șase programe de studii în baza acestor metode:

 • BSc în Administrarea afacerilor (BSc-AA, ASEM)
 • BSc în Tehnologii informaționale (BSc-TI, UTM)
 • BSc în Drept (BSc-Drept, USM)
 • BSc în Administrație publică (BSc-PEAP, USARB)
 • BSc în Antreprenoriat și administrarea afacerilor (BSc-AAA, USC)
 • BA în Medicină (BA-MED, USMF)

Proiectul PBLMD este finanțat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+ pentru perioada 15 octombrie 2015 – 14 octombrie 2019. Universitatea din Aalborg este solicitantul și coordonatorul proiectului PBLMD.

Bugetul total al proiectului este de € 1,544,760, din care € 657,275 sunt prevăzuți pentru mobilitățile studenților și a personalului.

Termen se executare:    15.10.2015 – 14.10.2019

Prezentarea succintă a proiectului PBL o găsiți aici:

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/PBLMD_booklet_Ro_print_2015_11_edited_v02.pdf

și aicihttp://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/PBLMD_booklet_eng_print_2016_12.pdf

Proiectul PBLMD conţine Componenta specială de mobilitate, în cadrul căreia sunt planificate  mobilităţi pentru personalul academic şi de mobilităţi pentru studenţii  ce vor realiza studiile la USARB în baza programului de studii Adinistrație publică actualizat.

Informații detaliate privind utilizarea subvenției, regulile și reglementările privind componenta specială de mobilitate sunt disponibile pe site-ul oficial al proiectului http://www.pblmd.aau.dk, la următoarele link-uri:

http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/staff-mobility/

http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/student-mobility/

Criteriile de selecţie le găsiți aici:  http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/componenta-speciala-de-mobilitate/