Informații generale

Sistemul de Învățământ Superior din Republica Moldova este structurat pe 3 niveluri (conform Procesului de la Bologna):

Ciclul I – Studii de licență

Ciclul II – studii de masterat

Ciclul III – studii de doctorat

Învățământul superior al Republicii Moldova este condus/gestionat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC)

https://mecc.gov.md/

Programele de licență sunt împărțite în studii cu frecvență la zi și studii cu frecvență redusă. Programele de studii cu frecvență redusă necesită încă un an adițional de studiu.  Diploma de licență se acordă absolvenților care au susținut teza de licență finală.

Absolvenții sunt titulari de licență într-un domeniu specific de studiu.

Programele de masterat sunt de obicei organizate cu frecvență la zi și se încheie cu apărarea tezei de master. Absolvenții care au susținut cu succes teza de master sunt titulari de Master în domeniul de studiu și specializarea aleasă și li se conferă o diplomă de masterat.

Programele de doctorat se desfășoară prin cercetări științifice complete, activități profesionale și activități creative, cu o durată de 3 ani pentru studii cu frecvență la zi și 4 ani pentru studii cu frecvență redusă.

Studiile de doctorat se încheie cu o prezentare publică a unei teze de cercetare originale, evaluată de către un Comitet științific acreditat.

Titularul unei diplome de doctorat obține titlul de doctorat într-un anumit domeniu științific sau artistic.

Anul academic

Anul universitar începe în 1 septembrie și durează până la sfârșitul lunii iunie (42 săptămâni), cu pauze de vacanță în lunile ianuarie și aprilie / mai (în funcție de sărbătorile de Paște). Fiecare an universitar este împărțit în două semestre egale. Fiecare semestru este format din 15 săptămâni complete de cursuri, urmate de sesiunea de examinare. Un an universitar include două sesiuni de examen și cursuri practice (stagii).

Scală de clasificare a notelor/creditelor/Grila de echivalare a calificativelor și notelor obținute de către studenți

Scala de clasificare este de la 1 la 10. Gradul minim de trecere este 5.

Notele/Creditele  sunt reprezentate în  următorul tabel:

Grading scale, Republic of Moldova

Scala Republiciii Moldova

Scala ECTS

Definiția calificativului

9,01-10,0

A

Excelent

8,01-9,0

B

Foarte bine

7,01-8,0

C

Bine

6,01-7,0

D

Satisfăcător

5,01-6,0

E

Suficient

≤5,0

FX/F

Eșec

 

 

 

 

 

 

 

 

Corelația dintre sistemul național de clasificare și sistemul ECTS poate fi accesat pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_de_implementare_sncs.doc

Numărul total de credite ECTS pe semestru este de 30. Fiecare program de studii în învățământul superior corespunde unui anumit număr de credite ECTS transferabile. Numărul total de credite ECTS pe an universitar este de 60.