Componenta specială de mobilitate (în continuare CSM)

Componenta specială de mobilitate (în continuare CSM) reprezintă un sprijin suplimentar oferit de UE pentru proiectele comune şi organice Erasmus+ „Consolidarea capacităţilor în învăţamântul superior”, în vederea finanţării mobilităţii internaţionale a studenţilor şi a personalului în scopuri de studiu, formare şi predare.

ECHIPA USARB de implementare a proiectului 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability  (PBLMD), din cadrul programului european ERASMUS + a beneficiat de următoarele mobilități (CSM), realizate în baza acordurilor interinstituţionale semnate în cadrul PBLMD: 

Țara de destinație Universitatea gazdă Reprezentați USARB selectați pentru mobilitate Link-uri

Rapoarte de mobilitate

Danemarca Universitatea din Aalborg

www.en.aau.dk

 

14 -25 Noiembrie 2016

Valentina Prițcan, dr., conf. univ.;

Ina Odinokaia, dr., conf. univ.;

Eduard Boișteanu, dr. hab., conf. univ.;

Ion Dănoi, dr., lect. univ

http://www.pblmd.aau.dk/

fileadmin/user_upload/

Mobility_to_AAU_BSc_Software

_Team_Reports_En_Ro.pdf

Marea Britanie Universitatea din Gloucester

www.glos.ac.uk

 

5 -16 Decembrie 2016

 

Veaceaslav  Pînzari, dr., conf. univ.;

Sergiu Boca, dr., lect. sup. univ.;

Daniela Pojar, asist. univ.;

Valentin Cazacu, dr., lect. univ.

http://www.pblmd.aau.dk/

fileadmin/user_upload/Mobility

_to_Uog_BSc_BusAdm_Team_

Reports_Ro.pdf

Germania Universitatea din Siegen

www.uni-siegen.de

 

26 marie-8 aprilie 2017

Natalia Gașițoi, dr., conf. univ.;

Valentina Prițcan, dr., conf. univ.;

Daniela Pojar, asist. univ.

http://www.pblmd.aau.dk/

fileadmin/user_upload/Mobility

_to_USIEGEN_Reports.pdf

Suedia Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm

www.kth.se

 

8-21 octombrie 2017

Natalia Gașițoi, dr., conf. univ.;

Valentina Prițcan, dr., conf. univ.;

Mariana Spatari, dr., lect. sup.

http://www.pblmd.aau.dk/

fileadmin/user_upload/Staff_

Mobility_to_KTH_Reports.pdf

Suedia Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm

www.kth.se

 

15-19 ianuarie 2018

Mihaela Kruglițki,

lector universitar

http://www.pblmd.aau.dk/

fileadmin/user_upload/Reports

_ro._KTH_Mobility_January_15

_-19__2018.pdf