Echipa PBLMD este constituită din experți din universitățile partenere ale UE, co-beneficiari locali din Republica Moldova, precum și experti externi.

PARTENERI DIN UE

1. Universitatea Aalborg din Danemarca, prim-titular www.aau.dk
2. Institutul Regal de Tehnologii din Stokholm, Suedia www.kth.se
3. Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie www.glos.ac.uk
4. Universitatea Siegen din Germania www.uni-siegen.de

PARTENERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

1. Academia de Studii Economice din Moldova  www.ase.md
2. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți  www.usarb.md
3. Universitatea de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul  www.usch.md
4. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”  www.usmf.md
5. Universitatea de Stat din Moldova  www.usm.md
6. Universitatea Tehnică a Moldovei  www.utm.md

PARTENERI ASOCIAȚÍ

1. Ministerul Educației al Republicii Moldova  www.edu.gov.md
2. Asociația Companiilor TIC din Republica Moldova  www.ict.md
3. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învațămîntul Profesional  www.anacip.md
4. Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova  www.misisq.usmf.md
5. Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii  www.odimm.md

ECHIPA USARB

de implementare a proiectului 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability  (PBLMD), din cadrul programului european ERASMUS + : 

  • Valentina Prițcan, dr., conf. univ., (coordonator instituțional) ; Natalia Gașițoi, prim prorector; dr., conf. univ., Mariana Spatari, dr., lect. sup. univ., șefa Catedrei de drept public; Ina Odinokaia, dr., conf. univ., șefa Catedrei de drept privat; Eduard Boișteanu, dr. hab., conf. univ.; Veaceaslav  Pînzari, dr., conf. univ.; Ion Dănoi, dr., lect. sup. univ.; Sergiu Boca, dr., lect. sup. univ.; Valentin Cazacu, dr., lect. univ.; Daniela Pojar, asist. univ.; Mihaela Kruglițchi, asist. univ.