Acțiunea-Cheie 1 – Mobilitatea Persoanelor, din cadrul programului european Erasmus+, sprijină următoarele activități:

 • mobilitatea cursanților și a personalului: oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară pentru studenți, stagiari și tineri, precum și pentru cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, personalul din instituțiile de învățământ și organizații ale societății civile;
 • Programe de masterat comune Erasmus Mundus: programe de studiu internaționale integrate, de nivel avansat, oferite de consorții alcătuite din instituții de învățământ superior, care acordă burse integrale pentru programe de studii complete celor mai buni studenți înscriși la masterat la nivel mondial;

În rândul studenților, activitățile de mobilitate urmăresc:

 • îmbunătățirea performanțelor de învățare;
 • creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră;
 • dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial;
 • creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine;
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice;
 • creșterea sensibilizării interculturale;
 • participare mai activă în societate;
 • mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor UE;
 • creșterea motivației de a participa la educația (formală/non-formală) sau la formarea profesională în viitor, după perioada de mobilitate în străinătate.

În ceea ce privește personalul didactic, se mizează ca activitățile de mobilitate să producă următoarele rezultate:

 • oportunități sporite pentru dezvoltarea profesională și a carierei;
 • ameliorarea competențelor;
 • înțelegere mai amplă a practicilor, politicilor și sistemelor de educație și formare între țări;
 • creșterea capacității de a declanșa schimbări în ceea ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul organizațiilor lor din domeniul educației;
 • mai bună calitate a muncii și a activităților în favoarea studenților;
 • mai bună înțelegere și capacitate de reacție la diversitatea socială, lingvistică și culturală;
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi.