Centrul de resurse pentru educația incluzivă

Centrul de resurse pentru educația incluzivă (în continuare, CREI) din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (în continuare, USARB), a fost înființat în baza Proiectului INOVEST: Eastern Partnership in Pedagogical Innovations in Inclusive Education, nr.referința 530417-TEMPUS-1-2012-1-DETEMPUS-SMHES, implementat în perioada 2012-2015 ( coordonator instituţional al proiectului conf., dr., Valentina Prițcan)

CREI realizează următoarele obiective:

 1. dezvoltarea și prestarea serviciilor psihopedagogice pentru studenții cu cerințe educaționale speciale;
 2. sensibilizarea și informarea cadrelor didactice despre particularitățile de dezvoltare și cerințele educaționale speciale ale studenților în scopul creării în comun a unui mediu academic incluziv;
 3. crearea și realizarea de parteneriate cu implicarea comunității, factorilor de decizie în asigurarea continuității în formarea și dezvoltarea profesională a studenților cu cerințe educaționale speciale.

Servicii oferite de centru:

Asistența individualizată a studenților cu cerințe educaționale speciale

 1. planificarea și realizarea activităților de sprijin educațional pentru studenții cu cerințe educaționale speciale;
 2. asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea profesională a studenților cu cerințe educaționale speciale în raport cu opţiunile şi potențialul individual;
 3. organizarea activităților de cercetare în cadrului Cercului de cercetare științifică tematică „Educația incluzivă”;
 4. organizarea activităților extracurriculare cu tematica educației incluzive;
 5. sesizarea administrației instituției de învățământ privind situaţiile de risc în care se află studenții cu cerințe educaționale speciale;
 6. administrarea bazei de date şi monitorizarea la nivel instituțional a situaţiei beneficiarilor Centrului de resurse.
 7. organizarea activităților de informare şi sensibilizare publică.

Asistența metodologică a cadrelor didactice

 1. oferirea asistenţei informaționale și metodologice cadrelor didactice universitare și celor din învățământul general în problematica educației incluzive;
 2. coordonarea și realizarea, în parteneriat cu alte centre și departamente, a activităţilor de dezvoltare a procesului educațional incluziv;
 3. colaborarea cu Centrul Republican de asistență psihopedagogică, Serviciul de asistență psihopedagogică raional/municipal, instituțiile preuniversitare cu practici incluzive în vederea identificării necesităților de formare continuă şi dezvoltării educaţiei incluzive;
 4. organizarea activităților de promovare a principiilor și valorilor educației incluzive.

Mai multe detalii găsiți aici: