Proiectul 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), din cadrul programului european ERASMUS +este axat pe realizarea a opt pachete de lucru care definesc în detalii acțiunile care trebuie întreprinse precum şi termenii care trebuie respectați de către partenerii şi manageri proiectului pentru buna finalizare a acestuia. Obiectivele şi setul de activităţi specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

PL1: Etapa de iniţiere a proiectului. Obiectivul PL1 constă in lansarea proiectului şi realizarea unor ateliere de lucru introductive ale proiectului şi ale metodelor PBL de predare şi invăţare pentru partenerii MD şi părţile-cheie interesate din Moldova.

PL2Instruiri privind metodologia şi metodele PBL. Obiectivul acestui PL este de a instrui managerii şi personalul academic de la partenerii MD privind metodologiile/metodele PBL şi diseminarea rezultatelor.

PL3Analiza aprofundată a factorilor de context şi a conţinuturilor curriculare. Obiectivul acestui PL este de a efectua o analiză aprofundată a nevoilor identificate pentru fiecare program de studiu ales de fiecare partener MD.

PL4Elaborarea programelor de studii/curricula în baza PBL. Obiectivul acestui PL este de a elabora programe de studii şi curricula respective bazate pe PBL. Echipele grupurilor de lucru, împreuna cu partenerii UE, proiecteaza 6 programe de studii, inclusiv curricula, bazate pe PBL.

PL5Implementarea programelor de studii şi acţiuni de durabilitate. Obiectivul acestui PL este de a asigura faptul că fiecare program de studiu bazat pe PBL nou elaborat este transmis în mod efectiv şi eficient la publicul ţintă respectiv şi este implementat.

PL6Asigurarea controlului calităţii. Obiectivul acestui PL este de a asigura controlul calităţii pe intreaga durată a proiectului.

PL7Comunicarea şi diseminarea rezultatelor proiectului. Obiectivul acestui PL este asigurarea comunicării şi diseminarii eficiente a rezultatelor proiectului

PL8Managementul proiectului. Obiectivul acestui PL constă în asigurarea managementului corespunzător al proiectului.

 

Detalii aici: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/crearea-rezultatelor/structura-sarcinilor-principale/

Rezultate. Programe de studii:

 • În cadrul PL2 a fost realizat Raportul de Analiza comparativă instituțională și la nivel de Program de studii de către echipa programului de studii USARB. Detalii aici:

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/WP2_PubAdm_Benchmark_Report_USARB_ro_09.03.2017.pdf

 • A fost actualizat planul de învâțâmînt pentru Programul de studii, ciclul I (studii superioare de licenţă), domeniul de formare profesională 313 Administraţie publică, specialitatea 313.1 Administraţie publică.
 • Participarea membrilor echipei PBLMD USARB Ina Odinokaia, Mihaela Cruglițchi, Sergiu Boca, Valentin Cazacu,  Danilea Pojar,  în lucrările Atelierului de lucru PBL: Lucru cu proiecte și studii de caz. Reflecții cu privire la competențele personale. Data: 19-22 ianuarie 2016. Locația: sala 205, Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Stefan cel Mare 168, Chisinau. Detalii aici:

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Program_de_instruire_PBL_v6.pdf

 • Membrii echipei PBLMD USARB Ina Odinokaia și Danilea Pojar au participat  în vizita de studiu la Universitatea din Aalborg, Danmarca. Data: 9-12 februarie 2016. Locatia: sala 39, Fibigerstræde 11, Universitatea din Aalborg, DK-9220, Aalborg East. Detalii aici:

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Vizita_de_studiu_la_AAU_agenda.pdf

 • Membrii echipei PBLMD USARB Sergiu Boca și Danilea Pojar au participat  în vizita de studiu la Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie. Data: 29 februarie – 4 martie 2016. Locatia: The Park, Park Campus, Cheltenham, Gloucestershire GL50 2RH, Marea Britanie. Raport de experienţă:

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Vizita_de_studiu_la_UoG_lista_participantilor.pdf

 • Participarea membrilor echipei PBLMD USARB Ina Odinokaia, Mihaela Cruglițchi, Sergiu Boca, Valentin Cazacu,  Danilea Pojar,  în lucrările Atelierului de lucru PBL: Lucru cu proiecte și studii de caz. Reflecții cu privire la competențele personale. Data: 19-22 ianuarie 2016. Locația: sala 205, Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Stefan cel Mare 168, Chisinau. Detalii aici:

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Program_de_instruire_PBL_v6.pdf

 • Vizita de studiu la AAU, Aalborg și Copenhaga în perioada 3-7 octombrie, 2016. Echipa PBLMD USARB a fost reprezentată de Natalia Gașițoi, prim prorector, dr., conf. univ. Raport de experienţă: 

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/AAU_VIP_experience_reports_ro.pdf

 • Membrii echipei PBLMD USARB au realizat vizita de studiu la Univeristatea Gloucester din Marea Britanie în perioada 5 -16 Decembrie 2016. Echipa PBLMD USARB a fost reprezentată de Veaceaslav  Pînzari, dr., conf. univ., Sergiu Boca, dr., lect. sup. univ.; Daniela Pojar, asist. univ., Valentin Cazacu, dr., lect. univ. Raport de experienţă:

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Mobility_to_Uog_BSc_BusAdm_Team_Reports_Ro.pdf

Rezultate. Formare pedagogică.

 • Membrii echipei PBLMD USARB Valentina Pritcan și Danilea Pojar au participat  în vizita de studiu la Universitatea din Siegen, Germania. Data: 9-12 februarie 2016. Locatia: sala 39, Fibigerstræde 11, Universitatea din Aalborg, DK-9220, Aalborg East.http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Mobility_to_USIEGEN_Reports.pdf:
 • Membrii echipei PBLMD USARB Valentina Pritcan și Veaceaslav Pînzari au participat la  seminarul „Enhancing Engineering Education”, organizat de Institutul Regal de Tehnologie (KTH) – instituție de top din Stockholm, Suedia. 26 septembrie – 1 octombrie 2016. Raport de experienţă: 

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/slides_KTH_compiled.compressed.pdf

 Ateliere de instruire

 • A fost organizată şedinţa de lansare a proiectului PBLMD la data de 19 noiembrie, 2015. Scopul principal al acestui eveniment  a fost  prezentarea partenerilor de proiect, studentilor, cadrelor didactice, oamenilor de afaceri, ONG-urilor si altor parti cheie interesate de proiectul PBLMD, principalele sale obiective si rezultate scontate. La această şedinţă a fost convenit şi mai tărziu semnat Acordul de Consorţiu, a fost aprobat planul de lucru pe durata proiectului: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/PBLMD_Launch_agenda_Nov19.pdf
 • Atelier de instruire deschis pentru public: ”De la învăţarea centrată pe profesor la învăţarea centrată pe student”. Noiembrie, 2015.Scopul acestui atelier – initierea cadrele didactice în abordarea unui principiu modern de formare a specialiştilor bazat pe schimbarea paradigmei educaţionale: de la predare – la învăţare. în cadrul atelierului au mai fost prezentate şi alte dimensiuni: Învăţarea bazată pe probleme – calea de a implica universitatea în învăţare şi schimbările din societate; Abordarea PBL în elaborarea proiectului semestrial la nivel de licenţă; Exerciţii practice în formatul unui Project Cafe.

Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl1/rezultate-pl1/

 • Atelier de instruire: „Lucru cu proiecte şi studii de caz. Reflectii asupra competenţelor personale”. 19-22 ianuarie, 2016. Programul şi-a propus să familiarizeze participanţii cu principalele caracteristici ale PBL. Dupa finisarea cu calificativul satisfacător a programului, o fosr eliberat un Certificat conform cu volumul de lucru al programului de 2 credite ECTS (30 ore in clasa, 20 ore de auto-instruire si pregatire).

Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl2/ateliere-de-instruire/

 • Atelier de instruire: ,,Proiectarea programelor de licenţă în baza PBL”. Februarie, 2016. Scopul atelierului – elaborarea unui proiect al unui program de studii de licenţă (3 ani) în conformitate cu principiile PBL în contextul cadrului de reglementare şi instituţional al Republicii Moldova. Scopul atelierului este de a elabora un proiect al unui program de studii de licenta (3 ani) in conformitate cu principiile PBL in contextul cadrului de reglementare si institutional al Republicii Moldova.

Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl2/ateliere-de-instruire/

 • Săptămâna de perfecţionare. Pachetul de lucru 3. 22-28 mai, 2016. Scopul săptămânii de perfecţionare este de a lucra în cadrul echipelor programului de studiu pentru pregătirea prezentărilor preliminare ale rezultatelor de analiză comparativă. Echipele partenerilor UE şi echipele MD vor lucra împreună asupra PL3 la sediul fiecărei universităţi. Activităţile vor dura trei zile, de marţi până joi. Echipele programului de studiu vor prezenta proiectele preliminare privind nevoia de schimbare la nivel de sector, universitate, nivel de program de studiu, nevoia de schimbare de conţinut, foi de parcurs etc

Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl3/rezultate-programe-de-studiu/

 • La 27-28 octombrie 2016 a fost organizată la UTM Conferința Internațională „Atunci când studenţii preiau conducerea: Îmbunătățirea calităţii şi relevanţei Învățământului Superior prin inovaţii în Învăţarea Activă Bazată pe Probleme şi Centrată pe Student”, obiectivul căreia a fost de a prezenta și discuta metode moderne de predare şi însuşire a competenţelor educaţionale. Au participat 52 persoane, din care 8 persoane de la universitățile partenere UE și 44 de la universitățile din Republica Moldova.

        Detalii conferinţă: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/conferinta-internationala-alt/

 • Realizarea de către membrii echipei PBLMD USARB a vizitei de studiu la Univeristatea Siegen din Germania în perioada 26 marie-8 aprilie 2017. Echipa PBLMD USARB a fost reprezentată de Natalia Gașițoi, prim prorector, dr., conf. univ., Valentina Prițcan, dr., conf. univ., Daniela Pojar, asist. univ. 

Raport de experienţă: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Mobility_to_USIEGEN_Reports.pdf

 • La data de 28 aprilie 2017 echipa UTM a organizat în Sala Senatului (blocul de studii nr. 1 din bd. Ştefan cel Mare 168) un training generalizator pentru administratorii de sistem şi responsabili delegaţi ai instituţiilor partenere din cadrul proiectului European Erasmus+ „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability”, PBLMD, privind utilizarea platformei Adobe Connect, inclusiv a modulelor Connect Meeting, Connect Training, Connect Events, Captivate, Presenter, produselor software pentru colaborare online şi active learning. USARB a fost reprezentată de Vasile Șochin, DTI și Ion Buzinschi, lector universitar la Catedra de drept public. https://utm.md/blog/2017/04/29/pblmd-training-privind-utilizarea-platformei-adobe-connect/ http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/AAU_visit_to_TUM_ICT_Reflections.pdf
 • Training-ul SMART Notebook organizat în data de 05.05.2017 în USARB cu scopul de a dezvolta competențe de a utiliză inteligent echipamentul procurat din proiect, utilizarea tablelor interactive şi a software-ului active-learning Smart Notebook, utilizat în crearea lecţiilor / сonţinuturilor interactive: http://www.usarb.md/evenimente/articol/training-ul-smart-notebook/
 • Seminarul din 20 mai 2017 ,,Consolidarea capacitităților de utilizare a platformei Adobe Connect în cadrul proiectului PBLMD” în USARB cu scopul de a dezvolta competențe de utilizare a platformei Adobe Connect, inclusiv a modulelor Connect Meeting, Connect Training, Connect Events, Captivate, Presenter și de utilizare a produselor software pentru colaborare on-line şi active learning in context/obiective PBL:http://www.usarb.md/evenimente/articol/consolidarea-capacititatilor-de-utilizare-a-platformei-adobe-connect-in-cadrul-proiectului-pblmd/
 • Atelier de instruire: ,,Dezvoltarea învăţământului superior. Un atelier de lucru pentru profesorii universitari din Moldova”. 13-14 iunie, 2017. Scopul acestui atelier – a oferi un cadru modern pentru dezvoltarea educaţiei în inginerie. Publicul ţintă – profesori universitari şi de asemenea potrivit pentru lideri de educaţie şi dezvoltatori.

Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl3/rezultate-formare-pedagogica