Misiunea Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi vizează internaţionalizarea ei prin încadrarea Universităţii în spaţiul european unic al cunoaşterii şi al cercetării, promovarea şi facilitarea activităţilor de cooperare şi mobilitate internaţională ale profesorilor şi studenţilor Universităţii. Aceste aspiraţii derivă atât din actualele politici educaţionale şi de cercetare, cît şi din specificul Universităţii bălţene, care este o instituţie de învăţământ superior cu un profil multicultural şi multilingval distinct, marcat şi de deschidere naţională şi internaţională. Universitarii îşi planifică şi realizează activităţile în spiritul comun european, pentru promovarea valorilor fundamentale ale democraţiei, ale drepturilor omului, ale statului de drept. Drept rezultat, Departamentul promovează filosofia progresului social şi economic prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi cercetare axându-se pe noile orientări în educaţie ale Uniunii Europene. Participarea în proiecte internaţionale permite angajaţilor Universităţii să se familiarizeze cu viziunile responsabililor pentru Zona Europeană de Învăţământ Superior, să-şi împărtăşească propriile experienţe şi să disemineze bunele practici achiziţionate. Concomitent, se acordă sporită atenţie nu numai problemelor cu care se confruntă învăţământul superior din ţara noastră, dar şi strategiilor de soluţionare a acestora. Prioritatea strategică de internationaliozare a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi este consolidată de practica universitarilor de a implementa proiecte finanţate de programele Tempus, ERASMUS-MUNDUS, AUF, UNESCO, Pestalozzi, DAAD, FULBRIGHT, EDMUND S. MUSKIE, CEEPUS, Programul Cadru 7.

Actualmente, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi are stabilite peste 50 de acorduri de colaborare nu numai cu instituţii  de învăţământ superior naţionale, dar şi cu cele internaţionale printre care menţionăm: Volda University College/Hogskulen i Volda (Norvegia), L’Universite Chouaib Doukkali D’el Jadida (Maroc), Şcoala Superioară Est–Europeană din Przemysl (Polonia), Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova (Federaţia Rusă), Universitatea de Stat ,,М.В. Ломоносов” din Moscova (Federaţia Rusă), Universitatea Prieteniei Popoarelor (Federaţia Rusă), Universitatea de Stat din Eleţ (Federaţia Rusă), Institutul de cercetare  ştiinţifică în radiofizică al Agenţiei Federale de Ştiinţă  şi Inovare din Nijnii Novgorod (Federaţia Rusă), Institutul Etnografic al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Ucraina, Universitatea Umanitară din Crimeea (Ucraina), Universitatea Naţională ,,Iurii Fedkovici” din Cernăuţi (Ucraina), Universitatea Naţională ,,Ivan Franko” din Lvov (Ucraina), Universitatea de Stat din Mozîri (Republica Belarus), Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iaşi (România), Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România), Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi (România), Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu-Mureş (România), Universitatea de Stat din Kirghistan ,,I.Arabaev” (Republica Kirghistan), Universitatea lingvistică din Azerbaigean  ş.a.

Se simte necesitatea de a extinde asistenţa acordată membrilor comunităţii academice pentru a-i informa despre programele internaţionale, a le oferi cursuri de limbi moderne, a facilita participarea la o gamă mai vastă de programe. Universitatea proiectează extinderea spectrului de activităţi de colaborare internaţională şi îşi propune eficientizarea managementului proiectelor internaţionale.

Obiectivele din domeniul internaţional pe anii 2013-2018 sînt următoarele:

Obiectivul 1. Facilitarea dezvoltării unor programe efective de cooperare internaţională

Acţiuni:

 • dezvoltarea cooperărilor internaţionale la nivelul structurilor instituţionale didactice şi de cercetare: licenţă, masterat, doctorat (inclusiv în co-tutelă);
 • promovarea acţiunilor educativ-formativ adecvate axate pe internaţionalizare, contribuind astfel la procesul de integrare europeană al structurilor Universităţii, în strictă conformitate cu procesul Bologna şi Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS);
 • participarea anuală la concursuri de proiecte din fonduri internaţionale: TEMPUS, Erasmus-Mundus,CEEPUS, Jean Monet, Programul Cadru 7Marie Curie etc;
 • facilitarea schimbului academic internaţional;
 • extinderea asistenţei acordate membrilor comunităţii academice pentru a-i informa cu privire la programele internaţionale;
 • colaborarea cu reprezentanţii ambasadelor şi organizaţiilor internaţionale.

Obiectivul 2. Sporirea eficacităţii mobilităţilor colaboratorilor şi studenţilor

Acţiuni:

 • elaborarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind mobilitatea academică;
 • implementarea proiectelor internaţionale axate pe evaluarea şi fortificarea culturii calităţii;
 • facilitarea dezvoltării unor programe efective de cooperare care ar avea drep consecinţe dezvoltarea competenţelor avansate de schimb academic, preluarea de bune practici şi experienţe de succes din mediile universitare internaţionale;
 • stimularea predării în limbi de circulaţie internaţională în universitate.

 

Obiectivul 3. Asigurarea vizibilităţii şi disiminarea proceselor de internaţionalizare a Universităţii

Acţiuni:

 • diseminarea la nivel de comunitate academică a bunelor practici achiziţionate de universităţile partenere şi de actorii universitari bălţeni prin promovarea în fiecare an a Zilei programului TEMPUS, Zilei Agenţiei Universitare a Francofoniei, Zilei programului Erasmus-Mundus etc.;  
 • reflectarea sistematică a proiectelor internaţionale în care participă universitarii bălţeni pe pagina WEB a Univerităţii;
 •  valorificarea şi menţinerea activităţii Centrului de Informare a Uniunii Europene şi a Euroclub-ului constituite în parteneriat cu reprezentanţii Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova;
 • diseminarea în mass-media a proiectelor şi experienţelor internaţionale a universitarilor bălţeni.