Echipa LMPI este constituită din experți din universitățile partenere ale UE, co-beneficiari locali din Republica Moldova, Vietnam și Kazahstan:

Promotor – gestiune administrativă și financiară

1. 

UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE – UNINETTUNO

Italia https://www.uninettunouniversity.net

Coordonare tehnică, pedagogică, metodologică

1. 

GIP FIPAG – Académie Grenoble: GIP Formation et Insertion Professionnelle

Franța www.ac-grenoble.fr

Asigurarea calității

1.

CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo

Italia http://cesie.org/

Universități referente

1. Piraeus University of Applied Sciences (former T.E.I. of Piraeus)  Greece http://www.teipir.gr/index.php/el/
2. State University of Library Studies and Information Technologies Bulgaria https://www.unibit.bg/
3. Universidade de Vigo Spain http://www.uvigo.gal/

 Universități resursă

1. South-West University „Neofit Rilski” Bulgaria http://www.swu.bg/
2. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Germany https://www.htwk-leipzig.de/de/
3. Sofia University St. Kliment Ohridski Bulgaria https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng

 Parteneri din Moldova

1.  Technical University of Moldova Moldavia http://utm.md/
2.  Alecu Russo Balti State University Moldavia http://www.usarb.md/
3.  Moldova State University  Moldavia http://usm.md/
4.  Academy of Economic Studies of Moldova  Moldavia http://ase.md/ro/
5.  Ministry of Education of Moldova Moldavia http://www.edu.gov.md/
6.  Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice Moldavia http://politia.md/ro
7.  Center of Special Telecommunications Moldavia http://www.cts.md/en

Parteneri din Vietnam

1.  Ho Chi Minh City University of Technology Vietnam http://www.hcmut.edu.vn/en
2.  University of Science and Technology of Hanoi Vietnam http://www.usth.edu.vn/en/
3.  Vietnam National University of Agriculture Vietnam http://www.vnua.edu.vn/eng/

Parteneri din Kazahstan

1.  L.N.Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan http://www.enu.kz/en/
2.  Sh.Ualikhanov Kokshetau State University Kazakhstan http://kgu.kz/main/en
3.  L’Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan http://kaznu.kz/en
4.  Kokshetau Abai Myrzahmetov University Kazakhstan http://kuam.kz/en
5.  The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan Kazakhstan http://edu.gov.kz/kz
6.  The Institute for professional development of teachers in the Akmola region Kazakhstan http://www.orleu-edu.kz/Index_eng
7.  City Scientific Research Center for New Technologies in Education – Almaty Kazakhstan  
8.  Taraz State University Kazakhstan http://www.tarsu.kz/en/
9.  CORPORATE FUND FUND ZHAS OTAN IN AKMOLA REGION Kazakhstan http://www.zhasotan.kz/

ECHIPA USARB de implementare a proiectului 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam (LMPI), din cadrul programului european ERASMUS + este: 

  • Natalia Gașițoi, dr., conf. univ., prim-prorector,  prorector pentru activitatea didactică;
  • Eugeniu Plohotniuc, dr., conf. univ., șeful Catedrei de matematică și informatică;
  • Corina Negara, dr., conf. univ., coordonator instituțional;
  • Valentina Prițcan, dr., conf. univ.;
  • Mircea Petic, dr., conf. univ., șeful Departamentului Tehnologii Informaționale;
  • Eugeniu Cabac, dr., conf. univ.;
  • Adela Gorea, lector universitar;
  • Ana Țurcan, șefa Serviciului resurse umane;
  • Valentina Țurcanu, metodist Departamentul Relații Internaționale.