Proiectul Nr. 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam (LMPI), din cadrul programului european ERASMUS + este axat pe realizarea a zece pachete de lucru care definesc în detalii acțiunile care trebuie întreprinse precum şi termenii care trebuie respectați de către partenerii şi manageri proiectului pentru buna finalizare a acestuia. Obiectivele şi setul de activităţi specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

WP.1 Cadrul politic, logistic și metodologic ale proiectului – diagnosticarea necesităților de instrumente, resurse și metodologii, precum și remediere

WP.2 Dezvoltare: Formalizarea a 3 planuri strategice regionale, elaborarea a 3 diagnostice a necesităților de formare, alegerea unei specializări profesionale cheie privind dezvoltarea, administrarea, gestiunea și protecția sistemelor și rețelelor informatice în companii, licența și masterul asociate.

WP.3 Dezvoltare: Elaborarea de programe, conținut de cursuri și resurse pedagogice pentru “licență și master de dezvoltare, gestiune și administrare sisteme și rețele informatice în întreprinderi”.

WP.4 Dezvoltare: Formarea a minimum 270 de studenți în formarea inițială în fiecare din cele 3 regiuni și sustenabilitatea noii oferte de instruire.

WP.5 Dezvoltare: Un dispozitiv de formare inițială și continue accesibilă la distanță și online, care acoperă toate nevoile de instruire în domeniul dezvoltării, administrării, gestiunii și protecției sistemelor și rețelelor informatice în companii

WP.6 Dezvoltare: Optimizarea capacității de inserție profesională și a spiritului antreprenorial al studenților

WP.7 Un dispozitiv modular de Formare Pe tot Parcursul Vieții (FTLV) privind administrarea și securitatea sistemelor și rețelelor informatice și 50 de specialiști a sectorului informaticii formați în fiecare regiune

WP.8 Concepția și implementarea unui plan de acțiuni pentru difuzarea și valorificarea permanentă a rezultatelor

WP.9 Controlul calității și monitorizare

WP.10 Conducerea și gestionarea proiectului

Mai multe detalii pot fi găsite aici