Proiectul Nr. 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam (LMPI), din cadrul programului european ERASMUS +  are drept scop crearea unor programe de studii la nivel de licență și masterat ce ţin de protecția sistemelor și a rețelelor de calculatoare în trei țări partenere, Vietnam, Moldova și Kazahstan. Pentru a reduce diferențele de competențe atât la nivel tehnic, cât și ingineric, partenerii vor dezvolta un program de învățare continuă (pe tot parcursul vieții) în acest domeniu, destinat pentru angajatori. La fel, va fi dezvoltat un curriculum, orientat spre satisfacerea nevoilor companiilor private, ce caută specialiști pentru a-şi asigura protecţia împotriva criminalității informatice.

Contextul

Criminalitatea informatică afectează aproape toate țările. Pentru a face față acestei situații, sunt necesari specialiști bine pregătiți în domeniul tehnologiilor computaţionale avansate. Cele trei țări partenere participante în cadrul proiectului, suferă de o lipsă de manageri, tehnicieni și ingineri, care ar putea aborda această problemă majoră. Necesitatea unui proiect care ar gândi, plănui şi dezvolta învățământul universitar în acest sector este, așadar, destul de evidentă. Un sondaj efectuat în cadrul a 500 de companii va avea drept scop analiza cerințelor faţă de abilitățile de bază, dar și specifice în întreprinderi și, prin urmare, conturarea şi stabilirea nevoilor de formare și specializare (competenţelor) necesare pentru obţinerea diplomelor de licență și de masterat în acest domeniu. În aşa mod, în fiecare din cele trei țări va fi posibilă conceperea şi elaborarea conținuturilor cursurilor și a resurselor educaționale necesare pentru crearea unui centru de excelență în fiecare dintre cele trei universități lideri naționali.

Aspecte inovatoare

Proiectul prevede cursuri de formare care pot fi accesate și online. Fiecare universitate parteneră va construi sau adapta un spațiu cibernetic didactic în care vor avea loc toate activitățile. Inovația în dezvoltarea abordării didactice de învățare la distanță va fi coordonată de Uninettuno.

Proiectul LMPI este finanțat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+ pentru perioada 16 octombrie 2016 – 15 octombrie 2019.

Bugetul total al proiectului este de € 965470.

Termen se executare:    16.10.2016 – 15.10.2019

Prezentarea succintă a proiectului LMPI o găsiți aici.