Acest proiect este finanțat prin programul Erasmus+, care urmărește să contribuie la strategia Europa 2020 (Europe 2020 strategy) pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune, precum și obiectivele ET2020, cadrul strategic al UE pentru educație și formare. De asemenea, programul Erasmus + promovează dezvoltarea durabilă a partenerilor săi în domeniul învățământului superior și contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei UE pentru tineret.

Scopul și obiectivele proiectului:

Scopul proiectului HRLAW constă în susținerea Universităților din Ucraina și Moldova să facă față provocărilor de abordare a politicilor privind drepturile omului în conformitate cu standardele UE și internaționale prin măsuri instituționale de consolidare a capacităților.

Obiective specifice ale proiectului:

 • Să înființeze Oficiile Ombudsmanului pentru studenți și să introducă Codul de Integritate Academică până în septembrie 2019;
 • Să introducă până în septembrie 2019 un program centrat pe cazuri privind drepturile omului pentru studenții de la masterat din universitățile din Ucraina și din Moldova;
 • Să introducă un program centrat pe cazuri privind drepturile omului pentru doctoranzi în universitățile din Ucraina și din Moldova până în septembrie 2019;
 • Asigurarea mecanismului de măsuri intensive de consolidare a capacităților tutorilor din domeniul dreptului ucrainean și moldovenesc până în septembrie 2019.

Finalități:

 • Analiza experienței și a exemplelor de bune practici ale partenerilor UE;
 • Oficiile Ombudsmanului pentru studenți (OSO) stabilite la Universitățile țărilor partenere în cadrul centrelor relevante deja existente;
 • Două Coduri naționale ale protocoalelor de integritate academică dezvoltate și verificate;
 • Curricula și supoturi de predare pentru 9 module universitare pentru toate cele 6 universități ale UA și MD dezvoltate;
 • Curricula privind drepturile omului, orientată spre cazuri, de 5 module de doctorat și supoturi de predare pentru doctoranzi sunt dezvoltate, verificate și pilotate;
 • OOS echipat;
 • Curricula + Suport de curs pentru 2 module de învățare pe tot parcursul vieții;
 • Site-urile web ale proiectului și site-urile OOS au fost dezvoltate;
 • Două hărți naționale de finanțare, planuri de lucru dezvoltate;
 • Plan de calitate elaborat, efectuarea evaluării proiectelor interne și externe.
 • Strategia de diseminare și sustenabilitate a fost elaborată și implementată.
 • Coordonarea proiectului, managementul financiar și operațional.