MITI 2018 – Conferința Internațională dedicată ilustrului savant Valentin Belousov

În perioada 19-21 aprilie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a organizat Conferința Internațională dedicată ilustrului savant Valentin Belousov fiind un omagiu activității efectuate ca profesor și ca șef al Catedrei de Matematică la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, cercetător la Institutul de Matematică și Informatică, dar și ca cercetător renumit în Republica Moldova și în străinătate.

Conferința a constituit o bună oportunitate de a promova noi realizări în domeniul matematicii, informaticii, tehnologiilor informaționale și didacticii. Scopul principal a fost de a oferi oportunitatea de întâlnire și de participare la discuțiile atât a cercetătorilor cu experiență, cât și a tinerilor cercetători din Republica Moldova și din alte țări.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a avut onoarea de a-l avea pe profesorul Panagiotis Yannakopoulos ca raportor invitat la Conferința Internațională de Matematică, Informatică și Tehnologii Informaționale dedicată ilustrului savant Valentin Belousov (miti2018.usarb.md).

În plus, conferința a oferit posibilitatea de a prezenta proiectul LMPI partenerilor universității și comunității academice internaționale, precum și posibilitatea dezvoltării unor noi relații, care vor stimula comunicarea constructivă, formarea de noi idei și stabilirea de noi parteneriate și acorduri.

Mai multe detalii le găsiți la adresele:

Leave a Comment