Atelier de difuzare 1

În cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți există o tradiție frumoasă – organizarea concursului  „Aspirații informatice” pentru elevii claselor a IX, X, XI și a XII. La acest concurs participă elevii din gimnaziile și liceele din Nordul Republici Moldova. Anul acesta concursul a avut loc în data de 10 martie, precedând Olimpiada Republicană la Informatică este un antrenament și o bună experiență pentru elevi.

În cadrul evenimentului dat membrii proiectului LMPI au organizat un atelier de difuzare pentru elevii participanți la concurs și profesorii acestora. În cadrul atelierului dr., conf. univ. Mircea Petic, membru al echipei de implementare a proiectului a prezentat principalele obiective ale proiectul Erasmus+ LMPI, beneficiile acestui proiect pentru viitorii studenți la specialitățile cu traseul Securitatea Informației. Elevilor li s-a prezentat oferta universității în domeniul informaticii și a securității informației.

Leave a Comment