MISIUNEA DE AUDIT INTERN ÎN CADRUL PROIECTULUI LMPI

În perioada 26-28 septembrie 2019 în cadrul proiectului ERASMUS+ LMPI Licence, master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises, a fost realizată ultima misiune de audit intern în Republica Moldova realizată de dna Maryna Manchenko, colaborator al Centrului de Studii și Inițiative Europene (CESIE). Misiunea a avut drept scop analiza activităților realizate în proiect, coraportate la obiectivele inițiale.

În cadrul misiunii de audit au participat coordonatorii instituționali a patru universități: Victor Beșliu, Universitatea Tehnică a Moldovei, Galina Rusu, Universitatea de Stat din Moldova, Aureliu Zgureanu, Academia de Studii Economice a Moldovei, Corina Negara, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți. Evaluatorul intern al proiectului s-a întîlnit cu renovatorii cursurilor: Adela Gorea, Eugeniu Cabac, Tudor Brăgaru, Ludmila Novac, Olga Cerbu, Victor Andronatiev, Victor Moraru.

Au fost discutate planurile de studii în Securitatea Informației elaborate de către cele 4 universități partenere din Republica Moldova, cursurile elaborate și modul în care platforma online este folosită, formările organizate pentru cadrele didactice, acordurile privind dimploma dublă cu universitatea referentă University of West Attica, studenții admiși la programele noi în Securitatea Informației etc.

A fost constatat că toate obiectivele propuse în descrierea proiectului au fost realizate cu succes.

Mai mult decât preconizat, au fost semnate acorduri inter-instituționale cu University of West Attica, Grecia, Universitatea UNINETTUNO, Italia, privind mobilitatea academică a cadrelor didactice și a studenților; au fost organizate cursuri în Securitatea Informației pentru studenți și cadre didactice, co-animate de profesori din Grecia și din Republica Moldova etc.

Echipa de implementare a proiectului a fost felicitată pentru succesele obținute și îndemnată a participa în noi proiecte de dezvoltare instituțională.

Leave a Comment