Cafenelele SMART reprezintă o rețea de sisteme de co-creare multidisciplinară. Fiind concepute ca spații de lucru deschise, cafenelele Smart sunt destinate studenților și absolvenților universitari care au idei promițătoare, dar cărora le lipsește experiența și resursele pentru a-și realiza potențialul.

Obiective generale:

  • Sporirea gradului de inovare al companiilor și creșterea potențialului de angajare și auto-angajare al absolvenților din țările Parteneriatului estic prin încurajarea spiritului antreprenorial al studenților, crearea de start-up-uri în cadrul universităților și promovarea inovării în colaborareadintre universități și întreprinderi.

Obiective specifice:

  • Inițierea, dotarea și conectarea unei rețele de centre de creație (Cafenelelor SMART) care va sprijini studenții și tinerii cercetătorii în generarea, dezvoltarea, lansarea și comercializarea propriilor idei inovatoare prin antreprenoriat și / sau inovare deschisă în trei țări ale Parteneriatului estic;
  • Încurajarea antreprenorialului printre studenți și crearea start-up-urilor în mediul universitar;
  • Introducerea și implementarea inovării deschise în calitate de formă nouă de parteneriat între părțile cheie din triunghiul cunoașterii și inovării din regiune;
  • Revizuirea și adaptarea curriculumului educațional pentru a dezvolta competențele antreprenoriale și învățarea bazată pe probleme.

Tipul proiectului: Proiect comun

Perioada de realizare a proiectului 36 luni (15.10.2017 – 14.10.2020)

Cei 15 parteneri ai proiectului ELEVATE vor implemeta 7 pachete de lucu: https://www.smartcaffe.eu/project 

Mai multe detalii despre proiectul SMART găsiți la:  https://www.smartcaffe.eu/