MONITORIZARE PROIECTULUI ERASMUS+ LMPI

Pe 26 martie 2019  a avut loc vizita de monitorizare proiectului Erasmus+  „Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI – Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et des réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam).

Monitorizarea a fost efectuată de către reprezentanții Oficiului Naţional Erasmus+ în Moldova: Claudia Melinte și Cristina Gherman.

Vizita a avut drept scop informarea și documentarea reprezentanților oficiali ai Erasmus+, precum și a părților implicate în procesul de implementare a proiectului referitor la nivelul de realizare a obiectivelor acestuia, problemele și dificultățile cu care s-au confruntat în faza de implementare etc. La ședința de monitorizare au participat reprezentanții Universităților partenere și a instituțiilor publice partenere în proiect. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată de către coordonatorul instituțional al proiectului Corina Negara.

Reprezentanții Erasmus+ au apreciat activitățile realizate, în același timp au făcut unele recomandări, cum ar fi: publicarea, distribuirea și diseminarea informațiilor privind activitățile realizate în cadrul proiectului, dezvoltarea activităților de mobilitate, acordarea unei atenții mai sporite aplicării Logo-urilor proiectului, aspecte privind impactul şi durabilitatea proiectului etc.

De asemenea, reprezentanții Erasmus+ şi partenerii proiectului au discutat întrebările apărute pe perioada  de activitate: utilizarea resurselor disponibile, utilizarea echipamentelor procurate, recomandări privind continuitatea Proiectului la nivel național, aplicarea la noi proiecte Erasmus, soluționarea unor deficiențe financiare apărute pe parcurs, etc.

Leave a Comment