Forumul  de orientare profesională în IT la USARB

În data de 18 mai 2019, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a găzduit Forumul de orientare profesională în IT, reunind spicheri de la renumite companii și asociații din țară și de peste hotare cum ar fi Amazon Iași, Endava Chișinău și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC. La acest Forum IT au participat 230 de invitați din nordul Republicii Moldova: reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniul IT, cadre didactice și științifice-didactice, studenți și elevi de la instituțiile de învățământ preuniversitar, profesional tehnic și universitar din zona de nord a republicii.

În cadrul evenimentului, coordonatorul instituțional al proiectului Erasmus+ Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam (LMPI) a prezentat principalele rezultate ale proiectului, precum și ofertele educaționale reînnoite în cadrul proiectului ale Catedrei de matematică și informatică în domeniul Securității informaționale. Au fost prezentate parteneriatele stabilite între Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea West Attika (Atena, Grecia) și UNINETTUNO (Roma, Italia). Participanții la IT Forum au fost informați despre oportunitatea de a obține diplomă dublă în baza convenții semnate de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea West Attika (Atena, Grecia).

În cadrul evenimentului s-a discutat despre utilizarea tehnologiilor inovaționale în procesul de planificare strategică, utilitatea specialiștilor IT în administrația publică locală și în domeniul guvernanței regionale. Totodată, potrivit reprezentanților USARB, primul Forum IT a fost organizat pentru a-i cointeresa pe absolvenții instituțiilor de învățământ preuniversitar și profesional tehnic privind o eventuală carieră de specialist IT la Bălți. În cadrul evenimentului USARB și-a prezentat realizările în domeniul IT, precum și cele mai importante rezultate obținute în urma colaborării cu mai multe companii IT, oferind publicului interesat informații relevante despre aportul USARB la dezvoltarea domeniului IT în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.

Evenimentul a fost organizat de USARB și Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituțională al USARB, în parteneriat cu Consiliile raionale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova și mai multe companii IT locale. Finanțarea Forumului IT fiind de Proiectul de Competitivitate al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare și compania CodeFactory Chișinău.

Pentru mai multe detalii:

Leave a Comment