Erasmus+ Programme 2014-2020 
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățământul superior
Proiect nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 
Titlu: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA
Durată: 15/10/2017 – 14/10/2020

Proiectul Erasmus+ ReSTART este co-finanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education. 

Coordonatorul proiectuluiUniversitatea Politehnică din București (România)

Parteneri europeni:

  • Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria)
  • Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia)
  • Agenția Universitară Francofonă (România)

Parteneri din Republica Moldova:

  • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
  • Universitatea de Stat din Moldova, 
  • Academia de Studii Economice Moldova
  • Universitatea Agrară de Stat Moldova
  • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul

Proiectul se adresează universităților partenere din Republica Moldova și vizează modernizarea programei universitare în domeniul „Business și Administrare” prin implementarea metodelor moderne de predare-învățare, a noilor abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele TIC. Se propun mecanisme inovatoare de învățare digitală care să îmbogățească metodele de predare și să susțină învățarea personalizată în încercarea de a echipa masteranzii și cadrele didactice din universitățile partenere din Republica Moldova cu mix-ul corect de abilități antreprenoriale și digitale, prin implicarea activă a întreprinderilor locale, a asociațiilor profesionale, a societății civile și a entităților guvernamentale.

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. USARB urmează să modernizeze 6 cursuri, fiind organizate și 2 sesiuni de formare a cadrelor didactice la București și Košice. În cadrul proiectului vor fi în total antrenați 384 de masteranzi, 75 cadre didactice și personal administrativ, 96 reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor profesionale, societății civile și entităților guvernamentale din Republica Moldova.

Coordonator de proiect din partea USARB – Nelli AMARFII-RAILEAN, conf. univ., dr., Prorector pentru relații internaționale, amarfii.nelli@usarb.md +373 231 52343